ARVONNAN SÄÄNNÖT

MERITUULI HUVILAT OY FACEBOOK-ARVONTA KESÄ 2014 SÄÄNNÖT
1. Järjestäjä
Merituuli Huvilat Oy

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset, Suomessa asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua henkilöt, jotka työskentelevät Merituuli Huvilat Oy:ssä tai sen jälleenmyyjänä olevassa yrityksessä tai ovat edellä mainituissa yrityksissä työskentelevien perheenjäseniä.

3. Osallistuminen
Kampanjaan osallistutaan internetissä tykkäämällä Merituuli Huvilat Oy:n Facebook sivuista.

4. Ajankohta
Arvonta-aika 1.6.2014 – 31.8.2014.

5. Arvonta ja voittajan valinta
Palkintona arvotaan kolme kappaletta Grillivälinesettejä.
Arvonta suoritetaan kuukauden viimeisenä arkipäivänä.
Voittajat ilmoitetaan Merituuli Huvilat Oy:n Facebook sivuilla.
Palkinto toimitetaan postitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen lähinnä olevaan postikonttoriin tai pakettiautomaattiin Suomessa.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, kuten virheellisten tietojen antaminen, tietojen väärentäminen tai manipulointi, koneellinen osallistuminen sekä tietoturvaväärinkäytökset.
Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoa ei muusta syystä voida toimittaa voittajalle, tämä menettää oikeutensa palkintoon. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

6. Järjestäjän vastuu ja oikeudet
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä tai niistä seuraavista seuraamuksista.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen.
Järjestäjä ei vastaa arvontaan osallistuvan tietokoneen tai muuhun mahdolliseen omaisuuteen tulleesta vahingosta tai viruksista joka on aiheutunut sivustojen käytöstä. Järjestäjällä on oikeus muuttaa arvonnan sääntöjä, keskeyttää arvonta tai muuttaa arvontaa ilman erityistä ilmoitusta koko kampanjan ajan.

7. Henkilötietojen käsittely
Arvontaan osallistuneitten nimiä, osoitteita tai mitään muitakaan tietoja ei tallenneta, rekisteröidä tai luovuteta eteenpäin millään tavalla.

8. Oikeudet
Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin.