Ympäristö

Kestävä ja ekologinen valinta

Hirsi kuuluu erottamattomasti suomalaiseen rakentamisperinteeseen ja maisemaan. Hirsirakennusten elinkaari yltää sukupolvien päähän, joten se on vuosisatoja ollut tärkein asuintalojen rakennusmateriaali. Vaikka hirsi sopii monenlaiseen rakentamiseen, sitä suositaan etenkin loma-asuntojen runkomateriaalina. Suosio on helppo ymmärtää. Yhdistyväthän tämän päivän puurakentamisessa perinteet kustannustehokkaasti uusimpiin tuotantomenetelmiin.

Kiinnostusta hirsiin riittää ekologisistakin syistä. Helposti saatava, kotimainen ja 100 % uusiutuva raaka-aine voidaan elinkaaren lopussa kierrättää tai jalostaa uudelleen. Muihin runkomateriaaleihin verrattuna hirren ympäristöjalanjälki on huomattavasti pienempi. Elinkaaren aikana hirsiseinä sitoo hiilidioksidin moninkertaisesti enemmän kuin syntyi sen valmistuksessa.

Suomessa puuta ja betonia käytetään rakentamiseen lähes yhtä paljon. Puunkäyttöä lisäämällä voidaan kuitenkin oleellisesti vaikuttaa ympäristöpäästöihin. Rakennusmateriaaleista betonin ympäristökuormitus on suurin – 80 %, puun vain 5 %. Luvut sisältävät jokaisen tuotantovaiheen aina rakennuskohteen valmistumiseen.
(Lähde: Hirsiteollisuus ry)

Hirsitalo on myös energiaystävällinen. Hirren luontaiset ominaisuudet itsessään alentavat käyttökustannuksia: päivällä hirsirunko varaa auringon lämpöä, yöllä viileyttä. Toisaalta, runkomateriaalin merkitys rakennuksen energiatehokkuudesta jää kymmeneen prosenttiin. Eniten talon energiakulutukseen vaikuttavat oikein valitut eristemateriaalit, hyvin suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihto sekä lämmön talteenotto. Merituuli huviloissa nämä huomioidaan vuosikymmenien kokemuksella. Kaikki ympärivuotiseen käyttöön suunnitellut rakennuksemme täyttävät nykyiset energiatehokkuusvaatimukset.

Lue lisää, hirren ympäristövaikutuksisesta ja elinkaaresta:
Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla